Home Jobseekers Employers HR Agencies

Quick Ricerca:
Categoria:
Posto:

Медицински сестри и персонал за Великобритания  [09/04/2019]


Медицински сестри и помощен персонал
Един най-големите болнични тръстове във Великобритания, част от Академичния център за здравни науки на King's Health Partners (AHSC) с персонал от почти 12 000 души, обявява следните вакантни позиции:

Медицински сестри и персонал 


Правила и условия:

1. Период на заетост: една (1) година и възможност за удължаване на периода на заетост

2. Място на работа: - Великобритания

3. Срок на изпитване - 1 месец

3. Работно време: 8 часа на ден, 5 дни в седмицата

4. Настаняване: Предоставя се от Работодател

5. Транспорт: за сметка на Кандидата

6. Медицински и осигурителни обезщетения: Предоставени от Работодател

7,. Отпътуване - незабавно след одобрение от Работодател

8. Необходим опит - само за медицински сестри

9. Помощник по грижите / помощен персонал / - не е необходим опит

10. Заплащане - от £ 1300 до £ 3200

"Джи Енд Ем 7887" ЕООД притежава Удостоверение № 2636 / 22.10.2018г. от Министерство на труда и социалната политика.Тipo di lavoro:
Fissa

Posto:
Всички

Stipendio:
[n/a]

Data di inizio:
[n/a]

Azienda:
Dji End Em 7887 Ltd.

Descrizione dell’azienda:
HR Agency

Websito dell’azienda:
https: // gm-hragency.com

Per fare candidatura di questo lavoro fai clic sul Candidato se è utente registrato o contatta:
Nome: Marieta Tsankova

Email: m.tsankova@gm-hragency.com

Telefono: +359877100481


Invia questo annunci di lavoro a un amico

E-mail da inviare l’annuncio:Suo nome:
Codice:


Login
Email:
Password:

 
 


Home : Jobseekers : Employers : HR Agencies

2009 Dreamt Jobs |