Начало Кандидати Работодатели HR агенции

Бързо търсене:
Категория:
Място:Моля прочетете този документ внимателно. Той съдържа условията за достъпа до нашия сайт - www.
djobs.bg и използването му. Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта! Използването на www.djobs.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. www.djobs.bg си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адрес: www.djobs.bg

Вие се съгласявате, че ще използвате www.
djobs.bg съгласно настоящите и всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на www.djobs.bg. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранено.

Условия за Ползване от Търсещи Работа

Условия за Ползване от Фирми и
HR агенции

 

Условия за Ползване от Търсещи Работа

1.Регистрация

1.1. Вие трябва да сте навършили 18 години, за да използвате www.
djobs.bg.  Посещавайки www.djobs.bg и приемайки да спазвате настоящите условия, Вие гарантирате пред нас, че сте на 18 и на повече от 18 години и сте правоспособен и дееспособен да съблюдавате настоящите правила. Вие разбирате и приемате, че ще използвате www.djobs.bg по начин, съобразен с всички изисквания на законодателството на Република България.

1.2. При регистрация www.djobs.bg изисква информация като име, e-mail и др. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които Ви предоставяме. Информацията, която ни предоставяте няма да бъде използвана за НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ.

Злоупотребата с Ваши лични данни е строго забранена съгласно Закона за защита на личните данни.

2.Употреба на Съдържанието

2.1 Порталът www.
djobs.bg ви дава право да използвате съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.

2.2. Съдържанието в www.
djobs.bg e собственост на www.djobs.bg и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате това съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

2.3. Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени позиции.Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

2.4. В този уебсайт са включени материали с текст, снимки и други изображения и звуци, които са защитени от авторското право и/или други права върху интелектуална собственост. Всички авторски или други права върху интелектуална собственост са притежание на www.djobs.bg или използването им е разрешено от собственика на тези права за целите на този уебсайт. Всички търговски марки, включени в този уебсайт са собственост на www.djobs.bg или използването им в сайта е разрешено от собственика.

2.5. Имате право на достъп до която и да е част от този уебсайт, както и на копие на една или повече страници от него за ваша лична употреба.

2.6. Нямате право да възпроизвеждате, разпространявате, излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начина посочен в предходната точка. Нямате право да изграждате връзки към този уебсайт без изричното съгласие на www.djobs.bg

3. Кандидатстване

3.1. www.
djobs.bg не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между работодатели и кандидати. Въпреки усилията на www.djobs.bg да гарантира достоверността на данните и работодателите, не във всички случаи това е възможно и съществува риск. Очакваме, че ще проявите необходимото внимание при използването на публикуваната информация.

3.2. Информацията в този уебсайт са от общ характер и не трябва да разчитате на нея при вземането на решения. www.djobs.bg не носи отговорност за действия, предприети от Вас вследствие доверяване на такава информация, както и за загуби или вреди, причинени от такива действия.

4. CV-та

4.1. www.
djobs.bg дава възможност да създадете и/или съхранявате едно или повече CV-та в сайта. CV-то бихте могли да използвате за кандидатстване по обяви в www.djobs.bg, в други сайтове за работа или да го изпращате на посочени от вас e-mail адреси.

4.2. www.
djobs.bg не предоставя достъп на трети страни до CV-та в сайта.

4.3. При предлагане на такава услуга в бъдеще това ще стане само с изричното съгласие на собствениците на CV-тата.

4.4. Личната информация, предсотавена на www.djobs.bg чрез този уебсайт ще се използва само в съответствие с нашата концепция за защита на личната информация. Като ни предоставяте лично информация, вие се съгласявате тя да бъде използвана в съответствие с нашата концепция за защита на лична информация.


5. Общи Условия

5.1. www.
djobs.bg не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието.

5.2. www.
djobs.bg не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

5.3. www.
djobs.bg не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

5.4. www.djobs.bg може периодично да изворшва промени в общите условия. При влизането си в този уебсайт вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността.

5.5. www.djobs.bg може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт и / или да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване съдържанието или по друга причина. www.djobs.bg запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.

5.6.Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България и в случай на спор във връзка с тези общи условия или с този уебсайт, причинени от нарушение на договор или на закона или по друга причина, съдилищата в Република България ще имат изключителната юрисдикция над спора.

Условия за Ползване от Фирми

1.Регистрация

1.1. При регистрация www.
djobs.bg изисква информация, която да ви идентифицира като физическо или юридическо лице – работодател. Ние използваме тази информация само за предоставяните услуги. www.djobs.bg се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.

1.2. Вие декларирате, че данните предоставени от вас при регистрацията са верни и достатъчни.

1.3. Вие декларирате, че представлявате и сте упълномощено от организацията лице.

1.4. В случай на съществуващо несъответствие в данните, Вие се задължавате да прекратите ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието.

2. Публикуване на Информация

2.1. Вие декларирате, че всички публикувани от вас обяви са за реални и актуални позиции.

2.2. Вие се съгласявате, че ще използвате www.
djobs.bg в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Вашата обява не може да съдържа: а) препратки към вашия сайт с цел да го рекламира; б) материали, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права; с) или каквото и да със сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

2.3. www.
djobs.bg запазва правото си да отстрани или поиска редактирането на обяви, които по своя преценка счита за неприемливи.

2.4. www.
djobs.bg запазва правото си да прекрати предоставяната услуга в случай, че има подозрения за нарушаване условията на ползване.

2.5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, www.
djobs.bg  запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

2.6. www.
djobs.bg се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите посочени в т. 2.5. или когато за това има изрично съгласие.

2.7. www.
djobs.bg запазва правото си да предоставя информация в кумулативен вид (под формата на статистика), непозволяващ идентификация.

3. Употреба на Съдържанието

3.1. Съдържанието в www.
djobs.bg e собственост на www.djobs.bg и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате не принадлежащо ви съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

3.2. Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени позиции. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

3.3. Имате право на достъп до която и да е част от този уебсайт, както и на копие на една или повече страници от него за ваша лична употреба.

3.4. Нямате право да възпроизвеждате, разпространявате, излъчвате, променяте по какъвто и да е начин, както и по друг начин да използвате материали, включени в този уебсайт, освен по начина посочен в предходната точка. Нямате право да изграждате връзки към този уебсайт без изричното съгласие на www.djobs.bg

4. Общи Условия

4.1. www.
djobs.bg не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието.

4.2. www.
djobs.bg не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

4.3. www.
djobs.bg.не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

4.4. www.djobs.bg може периодично да извършва промени в общите условия. При влизането си втози уебсайт вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността.

4.5. www.djobs.bg може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт и / или да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване съдържанието или по друга причина. www.djobs.bg запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.

4.5.Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България и в случай на спор във връзка с тези общи условия или с този уебсайт, причинени от нарушение на договор или на закона или по друга причина, съдилищата в Република България ще имат изключителната юрисдикция над спора.

 
Вход
Email:
Парола:

 
 


Начало : Кандидати : Работодатели : HR агенции : Условия : Реклама : Партньори : Помощ : Контакти

2009 Dreamt Jobs |